Syrran till vänster och jag till höger .

  

 

© Olle Andersson